This block contains code to dead links This block will not be visible on the live site.

DO NOT DELETE

Councilors represent various fields of chemical ecology as well as different regions. They act in an advisory capacity to the Executive Committee in formulating policy. The term of the Councilors shall be four years.

 • PeiyuanQian 
 • Walter Soares Leal
 • WarinthornChavasiri
 • Alvin K.W. Hee
 • Chang-Yeol Yang
 • Zhen Zhang 
 • Tetsu Ando
 • NelloAngerilli
 • Thomas C. Baker
 • Chien-Chung Chen
 • John Clearwater
 • Jenn-Sheng Huang
 • Gerhard Gries
 • YasumasaKuwahara
 • Walter Soares Leal
 • C. P. Srivastava
 • Adriana Najar-Rodriguez
 • Alexie Papanicolaou
 • Chuan-Kai Ho
 • Hajima Ono
 • Hong-Bo Jiang
 • II-Kwon Park
 • Vivek Kempraj
 • Eric B. Jang
 • Richard Vickers
 • Keng-Hong Tan
 • Thomas C. Baker
 • Gerhard Gries
 • C. P. Srivastava
 • Alex Il'ichev

APACE Councilors 2017-2021

 • Matthew Siderhurst    
 • Shuang-Lin Dong
 • Dangsheng Liang
 • Shigeru Matsuyama
 • Alvin Kah-Wei Hee     
 • John Paul Cunningham
 • Chen-Zhu Wang
 • Joanne Yew
 • Gen-Zhong Cui

Councilors

 • Satoshi Nojima
 • Ren-senZeng
 • Shaw-Yhi Hwang
 • Kye-Chung Park
 • David Williams
 • Gabrielle Nevitt

APACE Councilors 2022-2026

APACE Councilors 2020-2024

APACE Councilors 2009-2019

 • TatsujiChuman
 • Hsiao-Yung Ho
 • Yoshiharu Fujii 
 • Max Suckling 
 • Jeremy McNeil
 • Hiroshi Honda
 • Jocelyn G. Millar

APACE Councilors 1997-2009

 • Rikiya Sasaki
 • Baoyu Han
 • Naoki Mori
 • Michael Rostas
 • Myron Zalucki
 • AgenorMafra-Neto
 • Fengming Yan
 • Tilmann Harder
 • Aijun Zhang
 • Qing-He Zhang
 • Suk-Ling Wee
 • Jung Jin Kyo
 • Yonggen Lou
 • Yukio Ishikawa
 • K.R.M. Bhanu
 • Jianing Wei
 • Andrew Hayes
 • Jian Chen
 • Yooichi Kainoh
 • Suk-Ling Wee
 • Andrea C.L. Mc.Cormick
 • Hisashi Omura
 • Xiang-Bo Kong
 • Xiao-Ling Sun
 • Wei Xu
 • Ayako Wada-Katsumata
 • Koji Noge
 • Kye Chung Park
 • Dong Cha
 • Shannon Olsson
 • Wen-Po Chuang
 • Le Van Vang

Asia-Pacific Association
‚Äčof Chemical Ecologists